Τα πρακτικά του Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" Αθήνα, 1-2 Απριλίου 2017.ISBN : .......................... (e-book/pdf)